Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

Eğitim ve Kariyer Danışmanlığı

Teknoloji, bilgiye ulaşma şekilleri ve uyaranların çoğalması, görsel öğelerin değişmesi daha planlı ve bilinçli eğitim alınmasını zorunlu kılmaktadır. Toplumsal anlamda başarılı olmak, uzmanlaşmayı, ilgi ve yeteneği olan alanda mesleki yeterliliğini en üst düzeyde kullanmayı, yabancı dil bilgisi becerisinin geliştirilmesini, tek yabancı dille yetinmemeyi,  teknolojiyi en üst düzeyde kullanmayı gerektirir. Bireyin mesleki gelişimi açısından kendi alanında seminer, kongre, söyleşi ve son gelişmeleri, makale ve bilimsel yayınları takip etmesi önem arz etmektedir.

Eğitim danışmanı, danışanın karşılaştığı problemlerle (Motivasyon eksikliği, karar verememe, neyi, nerede, nasıl yapacağını bilememe…) doğru mücadeleyi gerçekleştirebilmesi için, zamanı verimli kullanarak bireyin kişisel özelliklerini, ailesini ve durumsal şartları dikkate alarak mantıklı çözüm yolları üretir, yaşam kalitesini artırmayı, planlı ve sistemli olmayı amaçlayan bir doğrultuda psikolojik destek verir. Bunu yaparken problemi tanımlar, eğitim sürecini verimli hale getirmek için çalışmalar belirler, takibi ve kontrolü sağlayarak performansın en üst düzeyde olmasını sağlar.

 

KARİYER DANIŞMANLIĞI

Lise, yüksekokul veya üniversite gibi herhangi bir eğitim kurumundan mezun olmuş ya da olacak olan gençler; uzman danışman eşliğinde geleceklerini planlar. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmeye, beklentilerine göre kendilerini tanımaya, hedeflerini belirlemeye ve doğru bir kariyer planlamalarına yardımcı olmaktayız. Gençlerin ideallerini gerçekleştirme yolculuğunda, Türkiye ve Dünyada eğitim seçenekleri hakkında, liseler, üniversiteler, bölümler ve meslek alanları, teknik, barınma, sosyokültürel imkânlar, öğrenci değişim programları (Leonardo da VinciErasmus vb.) çok yönlü olarak değerlendirerek yönlendirme yapılmaktadır.

 

 

 

EĞİTİM - KARİYER DANIŞMANLIĞI PSİKOLOJİK YARDIM KONULARI

 Hedefler Belirlenir

Akademik Olarak Başarısını Engelleyen Problemin Tanımlanması Sağlanır

Verimli Ders Çalışma Yolları Anlatılır

Ders Çalışma Programı Hazırlanır

Düzenli Ders Çalışma Alışkanlığı Kazandırılır

Test Teknikleri Anlatılır

Bölüm Ve Alan Seçimi Dikkat Edilmesi Gereken Konular Anlatılır

Meslek Seçimi Konusunda Her Türlü Bilgi Verilir

Eğitim Ve Kariyer Noktasında Dikkat Edilmesi Gereken Yönler Detaylı Bir Şekilde Anlatılır

Televizyon, İnternet, Bilgisayar, Akıllı Telefon Telefonun Doğru Kullanımının Nasıl Olması Gerektiği Anlatılır

Öğrenme Güçlüğü Varsa Nedeninin Belirlenerek Geliştirilmesi

Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu Varsa Gerekli Desteğin Sağlanması

Okul Korkusu,

Özel Öğrenme Güçlüğü

Okulda Akademik Başarının Düşük Olması, Algılama Ve Ders Çalışma Güçlükleri Ortadan Kaldırılması, Planlamanın Yapılması

Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma Ve İletişimsizlik

Davranış Problemleri

Disiplin Ve Uyum Problemleri

Özgüven Ve Girişimciliğin Geliştirilmesi

Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi

İlgi Ve Yetenek Belirleme

Zaman Yönetimi Becerileri

Not Alma Becerileri

Dikkati Toplama Becerileri

Kavrama, Muhakeme Tekniklerinin Geliştirilmesi

Problem Çözme Becerisi

Sınav Kaygısı İle Başetme Becerilerinin Geliştirlmesi

Kariyer Planlama

Akademik Başarı Ve Motivasyonu Geliştirilmesi

Sosyal Ve İletişim Becerilerinin Gelişmesi

Karar Verme, İyi Ve Sağlıklı Düşünce Yapısı Becerilerinin Gelişmesi

Sorumluluk Bilincinin Gelişmesi

İlgi Ve Yeteneklerin Gelişmesi

Zamanı Etkin Kullanmasını, Doğru Ve Hızlı Kararlar Almasını Sağlamak.

Konsantrasyon Gücünü Geliştirmek vb. konularda psikolojik destek sağlanmaktadır.

Not: Yukarıda belirtilen sorun alanları ile ilgili psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek kapsamında hizmet verilmektedir. Tedavi ve tıbbi müdahale gerektiren durumlarda, danışanlarımız psikiyatrist, çocuk-ergen psikiyatrist, nöroloji doktoru, çocuk nöroloji doktoruna ve klinik psikoloğa yönlendirilmektedir.

WhatsApp Destek