Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

Çocuk Danışmanlığı

     Çocuk danışmanlığı, 0-18 yaş arası çocukların zihinsel, psikososyal, duygusal, davranışsal ve akademik gelişimlerinin takip edilmesi sürecidir. Aileler görüşme sırasında çocuklarının gelişim dönemi özellikleri ve içinde bulundukları duygu durumu hakkında bilgilendirilirler. Ebeveynlerin çocuklarına nasıl davranmaları gerektiği hakkında danışmanlık hizmeti verilir. Acil durumlarda da uzmanlarımızdan telefon vs iletişim kanallarından destek verilebilmektedir.   Çocukların yaş dönemine ait gelişimsel özelliklerinden kaynaklanan duygusal, sosyal, gelişimsel ve davranışsal sorunlarının belirlenmesi ve çözüme yönelik müdahaleler yapılması, bireysel gelişimlerinin desteklenmesi ve güçlendirilmesi kapsamında ailelere yönelik danışmanlık hizmeti verilmektedir.

     Görüşmelerde küçük yaş gruplarında oyun terapisi yöntemi uygulanır. Gerektiğinde objektif testlerden yararlanılır.

Çocuklara Yönelik Psikolojik Yardım Konuları

 • Tikler
 • Fobiler (Kedi, köpek, karanlık vb.)
 • Tuvalet Eğitimi - Alt Islatma
 • Parmak Emme
 • Tırnak Yeme
 • Yalan Söyleme
 • İnatçılık
 • Saldırganlık
 • Uyku Problemleri,
 • Beslenme ve Yeme Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Öğrenme Güçlüğü
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
 • Okul Korkusu,
 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Akademik Başarı
 • Anne-Baba-Çocuk Üçgeninde Çatışma ve İletişimsizlik
 • Boşanma Süreci ve Çocuk
 • Gelişim Problemleri
 • Anksiyete (Kaygı) Bozukluğu
 • Davranış Bozukluğu ve Davranış Problemleri
 • Ayrılma Anksiyetesi/ Bağlanma Bozukluğu
 • Özgüven ve Girişkenlik
 • Öğrenme Biçimlerinin Değerlendirilmesi
 • İlgi ve Yetenek Belirleme
 • Hedef Belirleme
 • Zaman Yönetimi Becerileri
 • Not Alma Becerileri
 • Motivasyonu Geliştirme
 • Dikkati Toplama Becerileri
 • Kavrama, Muhakeme Tekniklerinin Geliştirilmesi
 • Problem Çözme Becerisi
 • Sınav Kaygısı
 • Kariyer Planlama
 • Sosyal ve İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Karar Verme Becerilerinin Geliştirilmesi
 • Sorumluluk Bilincinin Geliştirilmesi
 • Başarılı insanların stratejilerini modellemek
 • Özgüven ve öz değerlerini artırmak
 • Zamanı etkin kullanmasını, doğru ve hızlı kararlar almasını sağlamak.
 • Alternatif düşünce modelleri geliştirmek
 • Etkili iletişim becerilerini geliştirmek
 • Dikkat ve Konsantrasyon gücünü geliştirmek vb. konularda psikolojik destek sağlanmaktadır.

Not: Yukarıda belirtilen sorun alanları ile ilgili psikolojik danışmanlık ve psiko-sosyal destek kapsamında hizmet verilmektedir. Tedavi ve tıbbi müdahale gerektiren durumlarda, danışanlarımız psikiyatrist, çocuk-ergen psikiyatrist, nöroloji doktoru, çocuk nöroloji doktoruna ve klinik psikoloğa yönlendirilmektedir.

 

WhatsApp Destek